Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Nastavení cookies

Pololetní „výzo“

Dnes obdrží většina školáků pololetní vysvědčení, které je vyhodnocením a sdělením toho, jak si žák či student ve škole vedl. V dnešní době ale existuje spousta škol, kde klasické „výzo“ již nenajdeme. Čím dál více se prosazuje tzv. slovní hodnocení. V takovém případě nedostanou studenti známky za jednotlivé předměty, ale text sepsaný paní učitelkou, který shrnuje, jak se žákovi v jednotlivých předmětech daří.  Názory na hodnocení žáků ve škole se v odborné i široké veřejnosti velmi liší. Známkování je jistě pro učitele jednodušší, na druhou stranu neposkytují známky žádnou specifickou informaci o žákovi a jeho výsledcích.

Ale ať už bez známek či se známkami, druhého února o pololetních prázdninách si žáci a studenti mohou užít zasloužený odpočinek.